Zarządzanie ludźmi jest jednym z najtrudniejszych aspektów zarządzania każdą organizacją, niezależnie od tego, do którego sektora ona należy. Zarządzanie organizacją zaczyna się najczęściej od ustalenia kierunku jej działania, systemu wartości oraz wspólnej wizji. Dobry lider potrafi zamienić grupę ludzi w efektywny, zmotywowany do działania zespół. To on wyzwala potencjał swoich ludzi, daje przykład, kieruje i podpowiada jak pracować lepiej i zarabiać więcej.

Naukowcy badający zagadnienie przywództwa twierdzą, że dobre kierowanie to w 85% znajomość ludzi. Rockefeller, niegdyś najbogatszy człowiek świata, stwierdził: „Za umiejętność postępowania z ludźmi zapłacę więcej niż za jakąkolwiek inną umiejętność”

Jack Welch, jeden z największych liderów XX wieku, były prezes General Electric powiedział: „Ja nie kierowałem General Electric, lecz ludźmi”.

Jakie są więc najważniejsze umiejętności, które powinien posiadać lider sprawnie funkcjonującej organizacji
w XXI wieku?

Poniżej przedstawiam w formie tabeli różnice pomiędzy wybranymi umiejętnościami charakterystycznymi dla „kierowników starej generacji” końca XX wieku oraz wyzwaniami, przed którymi stają liderzy na początku XXI wieku.

tabela porównująca management i leadership

Dobrzy liderzy wiedzą, że ich siła zależy od umiejętności czynienia innych silnymi. Ich praca polega na przebudzaniu do życia możliwości innych ludzi.

Nowe przywództwo opiera się na angażowaniu ludzi, angażowaniu ludzi we wspólną wizję czy ideę, w nadawaniu sensu ich działalności. Interesująca praca i adekwatna płaca często juz nie wystarczają. Żeby przywiązać najlepszych ludzi do organizacji, trzeba im dać możliwość samorealizacji, możliwość wpływania na sposób zarządzania i kierunki działalności firmy.

Typowe składowe zarządzania takie jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie często już nie wystarczają. Dzisiejsi liderzy, jeżeli chcą budować efektywne i skuteczne zespoły muszą uwzględniać zupełnie odmienne aspekty zarządzania.

tabela porównująca cele managera i leadera

Czy to oznacza, że liderzy XXI wieku mają zapomnieć o umiejętnościach i typowych stylach zarządzania charakterystycznych dla menedżerów XX wieku?

Czy liderzy i organizacje mają z uporem rozwijać nowe umiejętności przywódcze nie bacząc na dotychczasowy dorobek sprawnego i efektywnego zarządzania?

Myślę, że jak w wielu innych dziedzinach życia, tak i w zarządzaniu chodzi o pewną równowagę. Równowagę pomiędzy umiejętnościami i atrybutami liderskimi i kierowniczymi menedżerów danej organizacji, równowagę pomiędzy zadaniami i celami charakterystycznymi zarówno dla zarządzania jak i przywództwa na danym szczeblu w danej organizacji oraz równowagę w doborze i rozwijaniu talentów w obu kierunkach. Tak naprawdę każda organizacja potrzebuje jednych i drugich, menedżerów i liderów i choć w literaturze przedmiotu łatwo rozdzielić umiejętności jednych i drugich, w praktyce są one ściśle ze sobą powiązane.

Na zakończenie jeszcze jedno podsumowanie w ulubionej przeze mnie formie tabeli:

finalna tabela porównująca leadera i managera