szkolenia menadżerskie

Szkolenia menedżerskie

Od kilku lat firmy i organizacje w Polsce intensywnie szkolą swoją kadrę menedżerską w oparciu o różne modele przywództwa i zarządzania.

Miałam przyjemność dostarczać programy oparte m. in. na: Teorii Przywództwa Sytuacyjnego Paula Herseya i Kena Blancharda, Modelu Wszechstronnego Przywództwa Boba Kaplana i Roba Kaisera, Schemacie Pięciu Wymiarów Przywództwa według J.Kouzesa i B.Posnera czy też na teorii przywództwa i zarządzania Johna Adaira.

W ramach kilkumiesięcznych a czasami i kilkuletnich programów rozwojowych pomagałam liderom rozwinąć kompetencje w wielu obszarach. Obejmowały one stawianie celów, delegowanie zadań, motywowanie i angażowanie pracowników oraz udzielanie informacji zwrotnej. Szkoliłam także z zarządzania zmianą, prowadzenia spotkań i rozmów, stylów zarządzania oraz zarządzanie zespołem wielopokoleniowym i z wielu innych zagadnień.

Coaching i mentoring

Rozwój ekonomiczny kraju, napływ korporacji, szybkie awanse, wrzucanie ludzi na „głęboką wodę” nie zawsze szedł w parze z rozwojem osobistym czy zespołowym. Coaching i mentoring stał się w Polsce bardzo popularnym i wszechobecnym narzędziem doskonalenia umiejętności. Pomaga ludziom modyfikować ich działania, osiągać cele, radzić sobie z konfliktami i stresem w organizacji, podnosić jakość życia i pracy.

Miałam przyjemność pomagać wielu menedżerom w Polsce i za granicą w sytuacjach awansu, dylematów decyzyjnych, kryzysów i sukcesów. Formy coachingu obejmowały Executive Coaching i Transition Coaching, Live i Performance Coaching oraz Individual i Team Coaching. W każdej z tych form chodziło o rozwój i bardziej świadome decyzje w celu przybliżenia się do upragnionych rezultatów.

coaching i mentoring
efektywność osobista

Efektywność osobista

Jest taka opowieść o bieganiu z niezaładowanymi taczkami oraz o ścinaniu drzew tępą piłą. Z własnego doświadczenia w pracy w korporacjach oraz z rozmów  z uczestnikami moich warsztatów i coachingów wiem, że tempo pracy jest często zbyt wysokie. Przez to nie mamy już siły i energii, żeby pomyśleć, jak inaczej podejść do danego tematu czy wyzwania.

Asertywność, inteligencja emocjonalna (świadomość siebie i innych, empatia i automotywacja), efektywna komunikacja, świadomość różnic interpersonalnych i pokoleniowych stają się coraz ważniejsze. Podobnie umiejętność zarządzania sobą (własną energią), radzenia sobie ze stresem i wypaleniem, mindfulness i agility stały się tematami pierwszej potrzeby. Bez nich zdrowe i efektywne funkcjonowanie w coraz szybciej zmieniającym się świecie “VUCA” jest prawie niemożliwe. To, czego nie nauczono nas w szkole i w domu, musimy nadrobić w życiu dorosłym. Warsztaty grupowe i treningi indywidualne w tym zakresie są dla mnie wielką przyjemnością. Dzięki własnej dojrzałości menedżerskiej i osobistej, mogę wspierać innych na różnych etapach rozwoju.

Rozwój zespołów

Umiejętność współpracy w zespole to kompetencja, którą większość pracodawców traktuje jako kluczową. Prowadzę facylitacje spotkań, narad i dyskusji w celu rozwiązania konfliktów, usprawnienia procesów biznesowych, wypracowania wspólnych rozwiązań i decyzji. Moja bezstronność i neutralność, posiadane doświadczenie oraz “warsztat” facylitatora sprzyjają podjęciu rozmów przez uczestników reprezentujących często odmienne stanowiska i interesy.

Moderuję spotkania zespołów wypracowujących wspólne wartości, zasady i strategię działania. Wspieram je poprzez zadawanie mocnych pytań, które inne osoby nie odważyłby się zadać, inspiruję do widzenia spraw z różnych perspektyw.

Henry Ford powiedział kiedyś: „Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”

rozwój zespołów

Narzędzia psychometryczne

Narzędzia psychometryczne na stałe zagościły w realiach biznesowych wielu firm i organizacji. Przykładem takich narzędzi mogą być Extended Disc, Insights Discovery, MBTI, Prism Mind Mapping, czy Agility Profile. 

Mogą one być z powodzeniem stosowane we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także w sprzedaży czy obsłudze klienta. Pomagają lepiej zdiagnozować potencjał i mocne strony poszczególnych osób i całych zespołów. Dlatego umiejętnie wykorzystane stanowią wsparcie w rozwoju ludzi, zespołów i kultury organizacyjnej. Dostępne są zarówno w formie analiz indywidualnych, jak i zespołowych.

Narzędzia te stosuję często jako uzupełnienie procesów rozwojowych i coachingowych w danej firmie. Dostarczają rzetelnej, dobrze zwalidowanej i praktycznej informacji na temat preferencji danej osoby. Preferencje te mogą dotyczyć komunikacji, motywowania, stylu zarządzania, stylu działania i podejmowania decyzji  oraz wielu innych elementów.

Corporate Wellness

Kultura i zdrowie organizacji to bardzo trudny temat w Polsce i nie chodzi tu o darmowe owoce i karty fitness. Zacznijmy od tego, że w wielu organizacjach nadal nadużywany jest dyrektywny styl zarządzania, a pracownicy nie są włączani w procesy decyzyjne. Co więcej, brakuje przejrzystej komunikacji, doceniania i konstruktywnej informacji zwrotnej, co obniża poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników. Dodajmy także, że przeciążenie pracą oraz praca po godzinach są jeszcze w wielu firmach normalną praktyką.

Jednak na rynek pracy wkraczają nowe pokolenia Y i Z. Dzięki temu powoli nadchodzi zmiana w świadomości. O ile mówi się, że przedstawiciele wcześniejszego pokolenia X „żyją, żeby pracować”, o tyle Y-ki „pracują, żeby żyć” i reprezentują bardziej zrównoważony stosunek do pracy.

Jako praktyk biznesu z międzynarodowym doświadczeniem pomagam firmom w Polsce wprowadzać zmiany w kulturze organizacji. Jednocześnie dbam o to, aby uwzględniały one potrzeby różnych pokoleń i trwale wpływały na wyższą satysfakcję z pracy.

corporate wellness

Szkolenia menadżerskie

Od kilku lat firmy i organizacje w Polsce intensywnie szkolą swoją kadrę menedżerską w oparciu o różne modele przywództwa i zarządzania.

Miałam przyjemność dostarczać programy oparte m. in. na: Teorii Przywództwa Sytuacyjnego Paula Herseya i Kena Blancharda, Modelu Wszechstronnego Przywództwa Boba Kaplana i Roba Kaisera, Schemacie Pięciu Wymiarów Przywództwa według J.Kouzesa i B.Posnera czy też na teorii przywództwa i zarządzania Johna Adaira.

W ramach kilkumiesięcznych a czasami i kilkuletnich programów rozwojowych pomagałam liderom rozwinąć kompetencje w wielu obszarach. Obejmowały one stawianie celów, delegowanie zadań, motywowanie i angażowanie pracowników oraz udzielanie informacji zwrotnej. Szkoliłam także z zarządzania zmianą, prowadzenia spotkań i rozmów, stylów zarządzania oraz zarządzanie zespołem wielopokoleniowym i z wielu innych zagadnień.

Coaching i mentoring

Rozwój ekonomiczny kraju, napływ korporacji, szybkie awanse, wrzucanie ludzi na „głęboką wodę” nie zawsze szedł w parze z rozwojem osobistym czy zespołowym. Coaching i mentoring stał się w Polsce bardzo popularnym i wszechobecnym narzędziem doskonalenia umiejętności. Pomaga ludziom modyfikować ich działania, osiągać cele, radzić sobie z konfliktami i stresem w organizacji, podnosić jakość życia i pracy.

Miałam przyjemność pomagać wielu menedżerom w Polsce i za granicą w sytuacjach awansu, dylematów decyzyjnych, kryzysów i sukcesów. Formy coachingu obejmowały Executive Coaching i Transition Coaching, Live i Performance Coaching oraz Individual i Team Coaching. W każdej z tych form chodziło o rozwój i bardziej świadome decyzje w celu przybliżenia się do upragnionych rezultatów.

Efektywność osobista

Jest taka opowieść o bieganiu z niezaładowanymi taczkami oraz o ścinaniu drzew tępą piłą. Z własnego doświadczenia w pracy w korporacjach oraz z rozmów
z uczestnikami moich warsztatów i coachingów wiem, że tempo pracy jest często zbyt wysokie. Przez to nie mamy już siły i energii, żeby pomyśleć, jak inaczej podejść do danego tematu czy wyzwania.

Asertywność, inteligencja emocjonalna (świadomość siebie i innych, empatia i automotywacja), efektywna komunikacja, świadomość różnic interpersonalnych i pokoleniowych stają się coraz ważniejsze. Podobnie umiejętność zarządzania sobą (własną energią), radzenia sobie ze stresem i wypaleniem, mindfulness i agility stały się tematami pierwszej potrzeby. Bez nich zdrowe i efektywne funkcjonowanie w coraz szybciej zmieniającym się świecie “VUCA” jest prawie niemożliwe. To, czego nie nauczono nas w szkole i w domu, musimy nadrobić w życiu dorosłym. Warsztaty grupowe i treningi indywidualne w tym zakresie są dla mnie wielką przyjemnością. Dzięki własnej dojrzałości menedżerskiej i osobistej, mogę wspierać innych na różnych etapach rozwoju.

Rozwój zespołów

Umiejętność współpracy w zespole to kompetencja, którą większość pracodawców traktuje jako kluczową. Prowadzę facylitacje spotkań, narad i dyskusji w celu rozwiązania konfliktów, usprawnienia procesów biznesowych, wypracowania wspólnych rozwiązań i decyzji. Moja bezstronność i neutralność, posiadane doświadczenie oraz “warsztat” facylitatora sprzyjają podjęciu rozmów przez uczestników reprezentujących często odmienne stanowiska i interesy.

Moderuję spotkania zespołów wypracowujących wspólne wartości, zasady i strategię działania. Wspieram je poprzez zadawanie mocnych pytań, które inne osoby nie odważyłby się zadać, inspiruję do widzenia spraw z różnych perspektyw.

Henry Ford powiedział kiedyś: „Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”

Narzędzia psychometryczne

Narzędzia psychometryczne na stałe zagościły w realiach biznesowych wielu firm i organizacji. Przykładem takich narzędzi mogą być Extended Disc, Insights Discovery, MBTI, Prism Mind Mapping, czy Agility Profile. 

Mogą one być z powodzeniem stosowane we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także w sprzedaży czy obsłudze klienta. Pomagają lepiej zdiagnozować potencjał i mocne strony poszczególnych osób i całych zespołów. Dlatego umiejętnie wykorzystane stanowią wsparcie w rozwoju ludzi, zespołów i kultury organizacyjnej. Dostępne są zarówno w formie analiz indywidualnych, jak i zespołowych.

Narzędzia te stosuję często jako uzupełnienie procesów rozwojowych i coachingowych w danej firmie. Dostarczają rzetelnej, dobrze zwalidowanej i praktycznej informacji na temat preferencji danej osoby. Preferencje te mogą dotyczyć komunikacji, motywowania, stylu zarządzania, stylu działania i podejmowania decyzji  oraz wielu innych elementów.

Corporate Wellness

Kultura i zdrowie organizacji to bardzo trudny temat w Polsce i nie chodzi tu o darmowe owoce i karty fitness. Zacznijmy od tego, że w wielu organizacjach nadal nadużywany jest dyrektywny styl zarządzania, a pracownicy nie są włączani w procesy decyzyjne. Co więcej, brakuje przejrzystej komunikacji, doceniania i konstruktywnej informacji zwrotnej, co obniża poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników. Dodajmy także, że przeciążenie pracą oraz praca po godzinach są jeszcze w wielu firmach normalną praktyką.

Jednak na rynek pracy wkraczają nowe pokolenia Y i Z. Dzięki temu powoli nadchodzi zmiana w świadomości. O ile mówi się, że przedstawiciele wcześniejszego pokolenia X „żyją, żeby pracować”, o tyle Y-ki „pracują, żeby żyć” i reprezentują bardziej zrównoważony stosunek do pracy.

Jako praktyk biznesu z międzynarodowym doświadczeniem pomagam firmom w Polsce wprowadzać zmiany w kulturze organizacji. Jednocześnie dbam o to, aby uwzględniały one potrzeby różnych pokoleń i trwale wpływały na wyższą satysfakcję z pracy.

Skontaktuj się ze mną aby porozmawiać o szczegółach:

Każde szkolenie które przeprowadzam jest inne i dopasowane do potrzeb klienta. Zadzwoń lub napisz jak mogę Ci pomóc.

KONTAKT