W toku 25 lat pracy na zagadnieniem przywództwa w organizacjach biznesowych para amerykańskich uczonych James Kouzes i Barry Posner opracowała model zwany „Pięć Naczelnych Zasad Wzorcowego Przywództwa” opisany w ich książce „Przywództwo i jego wyzwania” (J. Kouzes, B. Posner, 2010). Model ten przybliża zbiór wzorcowych zachowań i praktyk, które mogą posłużyć za punkt wyjścia do zgłębienia przywódczych tajemnic oraz stanowić punkt odniesienia dla wielu liderów w różnych krajach i sektorach gospodarki.

Do każdej z pięciu zasad przyporządkowane zostały dwa przykazania, które w sposób bardziej szczegółowy doprecyzowują naturę i sens danej zasady.

Przywództwo definiuje się często jako relację. To właśnie charakter tej relacji ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu przyszłych sukcesów organizacji. Przywództwo oparte na strachu Dziesięć Przykazań Przywództwa to pewne wzorce zachowań, praktyki, dzięki którym liderzy dokonują w swoich organizacjach rzeczy wielkich, zdobywając szacunek i uznanie załogi.

i nieufności nigdy nie przyniesie trwałych korzyści i wartości. Jedynie relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku, na uczciwości i kompetencji jest gwarancją rozwoju, pomaga stawić czoła największym przeciwnościom, staje się inspiracją dla innych i przyciąga do organizacji najlepszych ludzi.

James Kouzes i Barry Posner zastanawiali się również nad tym, czy istnieje jakiś zbiór cech uznawanych powszechnie za charakterystyczne dla wizjonerskiego lidera. W toku wieloletnich badań przeprowadzili ankietę zatytułowaną „ Cechy idealnego przywódcy”, którą rozesłali do ponad 75 tysięcy osób z całego świata. Jednostronicowy kwestionariusz zawierał zestawienie 20 cech, z których respondenci mieli wybrać siedem najważniejszych. Zasadnicze pytanie brzmiało: „Jakich cech szukasz u osoby, którą byłbyś gotów wybrać na przywódcę?”.

Okazało się, że cztery spośród 20 cech zawsze otrzymywały ponad 60 % wszystkich głosów, niezależnie od tego w jakich krajach i na jakich kontynentach była wypełniana ankieta. Cechy, których ludzie poszukują są według Kouzesa i Posnera niezmienne i ponadczasowe (badania były powtarzane na przestrzeni kilku lat).

Absolutna większość respondentów uznała, że osoba godna pełnienia funkcji przywódcy powinna się odznaczać:

  • Uczciwością
  • Dalekowzrocznością
  • Zdolnością inspirowania innych
  • Kompetencjami